Regulamin

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Sklep internetowy eTasiemka, działający pod adresem www: etasiemka.net jest prowadzony przez:

  FUNDACJĘ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP”
  ul. Żurawia 6/12 lok 766
  00-503 Warszawa
  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857
  NIP: 5213641211
  REGON: 146433467

  Kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 783-383-193

  Adres e-mail: [email protected]

 2. Sklep prowadzi sprzedaż artykułów pasmanteryjnych, dodatków krawieckich oraz tkanin.
 3. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu są cenami brutto podawanymi w polskich złotych i zawierają 23% VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki, które należy każdorazowo doliczyć do zamówienia wybierając właściwą opcję.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. W przypadku problemów lub pytań prosimy o kontakt poprzez podane powyżej e-mail lub telefon.

 

II. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia można składać 24h/dobę tylko i wyłącznie za pośrednictwem witryny internetowej: etasiemka.net.
 2. Nie przyjmujemy zamówień złożonych inną drogą np. za pośrednictwem poczty e-mail.
 3. Za zakupiony towar Kupujący otrzyma dowód sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep etasiemka.net danych osobowych Kupującego zawartych w zamówieniu
 5. Wysyłka za granicę jest możliwa po indywidualnym uzgodnieniu warunków wysyłki. W tym celu prosimy o kontakt e-mailowy: [email protected]

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Czas obsługi zamówienia przez eTasiemka.net wynosi od 1 do 7 dni roboczych. Czas dostawy zależny jest od wybranego sposobu przesyłki i wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
 2. Przesyłki krajowe wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz InPost
 3. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

IV. PŁATNOŚĆ

 1. W przypadku płatności przelewem, sprzedający wyśle przesyłkę nie wcześniej niż po zaksięgowaniu wpłaty od Kupującego na koncie firmowym w mBanku. Dane do przelewu: 57 1140 1010 0000 5433 5900 3337, FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI "TWÓJ STARTUP", ul. Żurawia 6/12 lok 766, 00-503 Warszawa.
 2. Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zakupiony towar w terminie do 7 dni. Po tym czasie zamówienie zostanie anulowane.
 3. Płatności online realizowane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24
 4. "Płatność kartą" realizowana poprzez serwis Przelewy24 obsługiwana jest przez: PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327) przy ul. Kanclerskiej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości 4.500.000 PLN, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068.
 5. W przypadku niepowodzenia/rezygnacji z płatności online (Przelewy24) możliwe jest wykonanie płatności przelewem na podane powyżej konto, po uprzednim poinformowaniu sklepu eTasiemka ([email protected]) o zmianie sposobu płatności na przelew.

 

V. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia produktu bez wad.
 2. W przypadku gdy zakupiony towar jest wadliwy, klient ma prawo do złożenia Sprzedającemu reklamacji z tytułu rękojmi (podstawa - Kodeks Cywilny)
 3. Reklamacja powinna być złożona poprzez e-mail, na adres: [email protected] bądź pisemnie, drogą pocztową, na adres sklepu eTasiemka.
 4. W celu usprawnienia realizacji reklamacji Klient powinien zawrzeć w treści reklamacji następujące informacje:
  - informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i data wystąpienia niezgodności/wady;
  - żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  - dane kontaktowe składającego reklamację
 5. Klient ma prawo zażądać obniżenia ceny/zwrotu pieniędzy lub naprawy/wymiany reklamowanego produktu.
  • obniżenie ceny/zwrot pieniędzy
   Klient może domagać się obniżenia ceny albo odstąpienia od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
  • naprawa/wymiana
   Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
 6. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania Klienta za zasadne. W przypadku gdy realizacja żądań Klienta skutkuje dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 7. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i ponoszenia dodatkowych kosztów (poza wskazanymi poniżej) w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia (wzór oświadczenia do pobrania tutaj) o odstąpieniu od umowy wraz z paragonem fiskalnym. Oświadczenie takie może być wysłane:
  * na adres e-mail: [email protected] (w postaci skanu/zdjęcia wydrukowanego i podpisanego oświadczenia)
  * w formie pisemnej, drogą pocztową, na adres: Magdalena Wiśniowska, ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze
 3. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie etasiemka.net).
 4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, wówczas Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Zwracany towar powinien być odesłany lub dostarczony osobiście na adres: Magdalena Wiśniowska, ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) przy czym powinien zwrócić uwagę na to by przesyłany towar dotarł do Sprzedającego w stanie nieuszkodzonym. W związku z powyższym Sprzedający nie przyjmuje zwrotów wysyłanych "za pobraniem".
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Konsument ponosi koszty zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VII. INNE

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania ze sklepu etasiemka.net przez Kupujących, ani za wynikłe z tego skutki.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem i hasłem, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej lub nieprawidłowe działanie oprogramowania.
 3. Wszystkie zdjęcia i teksty umieszczone w witrynie internetowej etasiemka.net są własnością Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "TWÓJ STARTUP" i nie zezwala się na ich kopiowanie oraz rozpowszechnianie.
 4. Kolory towarów prezentowanych w witrynie internetowej etasiemka.net mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych kolorów tychże towarów. Może to wynikać z indywidualnych ustawień monitorów.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu, sprawa zostanie rozpatrzona przez Sąd.

 

VIII. ZASTRZEŻENIA

Zastrzegamy sobie prawo do:

 1. wprowadzania i wycofania towaru z oferty sklepu w ciągu dnia.
 2. zmian cen oferowanych towarów oraz wycofywania promocji bez wcześniejszego informowania klientów (ceną wiążącą jest cena towaru w momencie składania zamówienia).
 3. odmówienia realizacji zamówienia w przypadku braku pewności co do poprawności danych adresowych lub w każdym innym przypadku budzącym naszą wątpliwość.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl